Aanbod opleidingen vakbekwaamheid bestuurders vrachtwagens C en CE

GLC - opleidingen nascholing vakbekwaamheid voor bestuurders van voertuigen categorieën C en CE

Erkenning opleidingscentrum MOW Vlaanderen OCF-112

Inschrijvingsrecht 2023 : basisprijs 160,00 euro + BTW per deelnemer.

logo rij rusttijden bewerkt

Inhoud van de module :

 • Rij- Rusttijden
  • Toepassingsgebied Europese Verordening 561/2006
  • Rijtijden
  • Rusttijden
  • Onderbrekingen
  • Dubbele bemanning
  • Afwijkingen
  • Hoe geldboetes vermijden
  • Praktische oefeningen
 • Bedienen van digitale tachygraaf
  • Toepassing van de wetgeving
  • Kenmerken
  • Chipkaarten
  • Anomaliën
  • Bediening
  • Controle
 • Vrachtdocumenten
  • Toepassingsgebied
  • Wie is waarvoor verantwoordelijk?
  • Wat is het belang?
  • Modellen vrachtbrieven
  • Inhoud vrachtbrieven
  • Uitzonderingen
  • Boetes
  • Praktische oefeningen

Erkenning opleidingscentrum MOW Vlaanderen OCF-112

Inschrijvingsrecht 2023 : basisprijs 160,00 euro + BTW per deelnemer.

Inhoud van de module :

 • Ongevallen vermijden
  • Statistieken verkeersongevallen zwaar vervoer
  • Oorzaken van vrachtwagenongevallen
  • Wat is geluk?
  • Gebruik van het voertuig
  • Gedrag van de chauffeur
  • Respect voor de wegcode
  • Hoe ongevallen vermijden?
  • Impact ongeval verminderen
  • Gevolgen van ongevallen : financieel, materieel, menselijk
  • Bewust blijven van gevaren
  • Praktijkvoorbeelden
 • Invullen aanrijdingsformulier
  • Handelswijze bij ongeval
  • Voorbereiding
  • Rubrieken
  • Aangifte
  • Praktische tips
  • Typevoorbeelden
  • Foute praktijkvoorbeelden
  • Praktijkoefeningen

Erkenning opleidingscentrum MOW Vlaanderen OCF-112

Inschrijvingsrecht 2023 : basisprijs 160,00 euro + BTW per deelnemer.

Inhoud van de module :

 • Bedrijfs-E.H.B.O.
 • Slachtoffer benaderen
 • Ademhaling
 • Bloedsomloop
 • Reanimatie
 • Bloedingen
 • Wondverzorging
 • Brandwonden
 • Varia
 • Interactie met cursisten
 • Doorlopend praktijkoefeningen

Erkenning opleidingscentrum MOW Vlaanderen OCF-112

Inschrijvingsrecht 2023 : basisprijs 160,00 euro + BTW per deelnemer.

Inhoud van de module :

 • Doelstellingen
 • Vooroordelen
 • Wettelijk principes
 • Belgische wetgeving vs. internationale reglementeringen
 • Verantwoordelijkheden
 • Fysicaprincipes
 • Voertuigeigenschappen
 • Aslastverdeling
 • Methoden van ladingen zekeren
 • Foute praktijkvoorbeelden
 • Losgestort vervoer
 • Praktische tips
 • Praktische oefeningen met diverse types voertuigen op schaalmodel

Erkenning opleidingscentrum MOW Vlaanderen OCF-112

Inschrijvingsrecht 2023 : basisprijs 190,00 euro + BTW per deelnemer.

Inhoud van de module :

 • Doelstellingen
 • Vooroordelen
 • Wettelijk principes
 • Verantwoordelijkheden
 • Fysicaprincipes
 • Voertuigeigenschappen
 • Methoden van Ladingzekeren
 • Foute praktijkvoorbeelden
 • Praktische tips
 • Praktische oefeningen met diverse types voertuigen

Erkenning opleidingscentrum MOW Vlaanderen OCF-112

Inschrijvingsrecht 2023 : basisprijs 160,00 euro + BTW per deelnemer.

Inhoud van de module :

 • Wegcode opfrissen
  • Verschil Massa in Beladen Toestand vs. Maximaal Toegelaten Massa
  • Snelheid
  • Stilstaan en parkeren
  • Inhalen
  • Voorrang / gedrag aan kruispunten
  • Plaats op de openbare weg
  • Beknopt overzicht van veiligheidsregels in tunnels
  • Andere recente wijzigingen
  • Praktijkvoorbeelden
 • Invullen aanrijdingsformulier
  • Handelswijze bij ongeval
  • Voorbereiding
  • Rubrieken
  • Aangifte
  • Praktische tips
  • Typevoorbeelden
  • Foute praktijkvoorbeelden
  • Praktijkoefeningen

Erkenning opleidingscentrum MOW Vlaanderen OCF-112

Inschrijvingsrecht 2023 : 160,00 euro + BTW per deelnemer.

Inhoud van de module :

 • De kwaliteit van uw dienstverlening als chauffeur is essentieel voor de firma
 • Hoe draagt de chauffeur bij tot de kwaliteit van de onderneming ?
 • Uw gedrag als bijdrage tot het imago van het bedrijf
 • Wat zijn uw taken als vrachtwagenbestuurder
 • Met wie komt u in contact, intern en extern ?
 • Hoe een betere relatie opbouwen met uw contacten, klanten?
 • Communicatie als deel van uw gedrag
 • Hoe omgaan met klachten en conflicten ?
 • Onderhoud van het voertuig als uithangbord van uw onderneming
 • Organisatie van het werk
 • Commerciële en financiële gevolgen van geschillen
 • Doorlopend zijn er oefeningen/rollenspelen met praktische situaties die vrachtwagenchauffeurs meemaken…

Erkenning opleidingscentrum MOW Vlaanderen OCF-112

Inschrijvingsrecht 2023 : 385,00 euro + BTW, per deelnemer

Inhoud van de module :

 • Defensief rijden, deel theorie in groep (03h30)
  • Ongevallen vermijden
  • Statistieken verkeersongevallen met vrachtwagens
  • Oorzaken van vrachtwagenongevallen
  • Gebruik van het voertuig
  • Gedrag van de chauffeur
  • Respect voor de wegcode
  • Hoe ongevallen vermijden
  • Impact ongeval verminderen
  • Gevolgen van ongevallen : financieel, materieel en menselijk
  • Bewust blijven van gevaren
  • Praktijkvoorbeelden
 • Defensief rijden, deel praktijk individueel (03h30)
  • Toepassing van technieken die in de theorie geleerd werden
  • Rijden met geladen voertuig op de openbare weg in reële omstandigheden
  • Eerste rit (01h30)
  • Bespreking van aandachtspunten
  • Tweede rit (01h30)
  • Analyse door de instructeur
  • Evaluatie en aandachtspunten

Erkenning opleidingscentrum MOW Vlaanderen OCF-112

Inschrijvingsrecht 2023 : 385,00 euro + BTW, per deelnemer

Inhoud van de module :

 • Economisch rijden, deel theorie in groep (03h30)
  • Nut van economisch rijden
  • Technische verbeteringen
  • Kosten van een voertuig en mogelijke besparingen
  • Koppelkrommingen en vermogen
  • Diverse type motoren
  • Factoren die het (diesel)verbruik beïnvloeden
  • Weerstanden : lucht, rollen, banden, parcours,…
  • Aangepaste en correcte rijstijl
  • Remtechnieken
  • Ondersteunende systemen
  • Regels en tips om economisch te rijden
  • Besparingen
  • Praktijkvoorbeelden
 • Economisch rijden, deel praktijk individueel (03h30)
  • Toepassing van technieken die in de theorie geleerd werden
  • Rijden met geladen voertuig op de openbare weg in reële omstandigheden
  • Eerste rit (01h00)
  • Bespreking van aandachtspunten
  • Tweede rit (01h00)
  • Analyse door de instructeur
  • Derde rit (01h00)
  • Evaluatie en aandachtspunten

Erkenning opleidingscentrum MOW Vlaanderen OCF-112

Inschrijvingsrecht 2023 : basisprijs 160,00 euro + BTW per deelnemer.

Inhoud van de module :

 • Inleiding
 • Statistieken
 • Types criminaliteit :
  • Algemeen
  • Vandalisme
  • Bedreigingen
  • Diefstallen (ladingen, voertuigen, bedrijfsmiddelen, persoonlijk bezit)
  • Smokkelen
 • Illegale immigratie
 • Preventiemaatregelen
  • Overheid
  • Verlader / klant
  • Vervoerder
  • Voertuig
  • Lading
  • Chauffeur
 • Verweringsmiddelen
 • Gevolgen
 • Oefeningen / Respons
 • Besluiten

brand

Erkenning door FOD Mobiliteit en Vlaamse Overheid MOW : MPM-028.

Inschrijvingsrecht 2023 : 180,00 euro (incl. 10,00 euro catering) + BTW per deelnemer.

Inhoud van de module :

1. Inleiding 

2. Wat is een brand en wat zijn de gevaren

3. Types brand 

4. Brand in de transportsector

 • Voertuigbranden
 • Vrachtwagenladingen
 • Kledij van mensen
 • Tankstations
 • Standverwarming
 • Werkplaatsen
 • Tunnels 

5. Oorzaken van brand

6. Evacuatie

7. Alarmeren, hulpdiensten inroepen

8. Blusmiddelen en blustechnieken

9. Eerste hulp bij brandwonden

10. Blusoefeningen, o.a. met kleine blusmiddelen

 • Demonstraties aan werktafel
 • Brand(blus)dekens
 • Schuimblussers
 • Poederblussers
 • Evacuatieoefening
 • Benaderen van toegang/ruimtes met back up

gezonder

Erkenning door FOD Mobiliteit en Vlaamse Overheid MOW : MPM-029. 

Inschrijvingsrecht 2023 : basisprijs 160,00 euro + BTW per deelnemer.

Inhoud van de module:

Inhoud van de module :
1. Inleiding

2. Doelstellingen

3. Werking van ons lichaam

4. Lichaamsgewicht

5. Voeding

 • Functies
 • Koolhydraten, suikers
 • Eiwitten
 • Vetten
 • Mineralen
 • Vitaminen en Enzymen
 • Voedingsdriehoek

6. Roken 

7. Alcohol

8. Drugs en medicatie

9. Stress

10.Vermoeidheid

11.Persoonlijke beschermingsmiddelen

12.Lichaamsbeweging : actieve oefeningen

13.Persoonlijk actieplan

 

Erkenning opleidingscentrum MOW Vlaanderen OCF-112

Inschrijvingsrecht 2023 : basisprijs 160,00 euro + BTW per deelnemer.

logo preventie 2022 3

Inhoud van de module :

 • Wetgeving
 • Statistieken ongevallen
 • Oorzaken van Arbeids- en Wegongevallen
  • Wat is geluk?
  • Gebruik van het voertuig
  • Gedrag van de chauffeur
  • Respect voor de wegcode
 • Hoe ongevallen vermijden
 • Bewust blijven van gevaren
 • Impact ongeval verminderen
 • Gevolgen van ongevallen
  • Financieel
  • Materieel
  • Menselijk
 • Praktijkvoorbeelden

Erkenning opleidingscentrum MOW Vlaanderen OCF-112

Inschrijvingsrecht 2023 : basisprijs 160,00 euro + BTW per deelnemer.

 agressie 160op160

 

Inhoud van de module :

 1. Inleiding
 2. Oorsprong van agressie
 3. Evolutie van ons gedrag
 4. Kerntaken van de vrachtwagenbestuurder
 5. Verwachtingen van een vrachtwagenbestuurder
 6. Doelstellingen
 7. Correcte communicatie
 8. Omgaan met conflicten
 9. Welke houding aannemen?
 10. Fasen van agressie
 11. Tips en tricks

Module "Uitzonderlijk vervoer", 7 lesuren, 7 kredietpunten.

uitzonderlijk vervoer 2

Erkenning door MOW Vlaanderen : MPM-035.

Inschrijvingsrecht 2023 : basisprijs 160,00 euro + BTW per deelnemer.

 Maximum 20 deelnemers

Inhoud van de module :

 • Inleiding
 • Limieten voor standaardvervoer
 • Technische documenten
 • De "Brugwet"
 • Wetgeving overt uitzonderlijk vervoer
 • Categorieën van uitzonderlijk vervoer
 • Vergunningen voor uitzonderlijk vervoer
 • Transporttijden
 • Eisen voor voertuigen die gebruikt worden voor uitzonderlijk vervoer
 • Signalisatie
 • Veiligheidsuitrusting
 • Routes
 • Begeleiding
 • Verkeersborden
 • Landbouwvoertuigen
 • Attitude

Erkenning opleidingscentrum MOW Vlaanderen OCF-112

Inschrijvingsrecht 2023 : basisprijs 160,00 euro + BTW per deelnemer.

Inhoud van de module :

 • Temps de conduite et temps de repos
  • Champs d'application du règlement européen 561/2006Temps de conduite
  • Temps de repos
  • Pauses
  • Equipage de deux chauffeurs
  • Dérogations
  • Comment éviter des amendes
  • Exercices pratiques
 • Usage du tachygraphe numérique
 • Application du Règlement
 • Caractéristiques
 • Cartes à puce
 • Anomalies
 • Usage
 • Contrôle
 • Lettres de voiture
  • Champs d'application
  • Qui est pourquoi responsable?
  • Importance de la lettre de voiture
  • Modèles de lettres de voiture
  • Contenu
  • Exceptions
  • Amendes
  • Exercices pratiques

Erkenning opleidingscentrum MOW Vlaanderen OCF-112

Inschrijvingsrecht 2023 : basisprijs 160,00 + BTW per deelnemer.

Inhoud van de module :

 • Eviter des accidents
 • Statistiques d'accidents de route poids lourds
 • Causes d'accidents des camions
 • La chance c'est quoi?
 • Dispositions du véhicule
 • Comportement du chauffeur
 • Respect du code de la route
 • Comment éviter des accidents?
 • Réduire l'impact d'accident
 • Conséquences des accidents : financières, matérielles, corporelles
 • Rester conscient des dangers
 • Exemples de pratiques
 • Remplir un constat d"accident
  • Actions
  • Préparation
  • Rubriques
  • Déclaration de l'accident
  • Conseils pratiques
  • Exemples typiques
  • Exemples de mauvaises pratiques
  • Exercices pratiques

Erkenning opleidingscentrum MOW Vlaanderen OCF-112

Inschrijvingsrecht 2023 : basisprijs 160,00 euro + BTW per deelnemer.

Inhoud van de module :

 • Premiers secours dans les entreprises
 • Approche de la victime
 • La respiration
 • La circulation sanguine
 • La réanimation
 • Les hémorarragies
 • Le soin de blessures
 • Les brûlures
 • Varia
 • Interactions avec les participants
 • Des exercices pratiques permanentes

Erkenning opleidingscentrum MOW Vlaanderen OCF-112

Droit de souscription 2023 : 160,00 euro (8,00 euro catering inclus) + TVA, par participant

Contenu du module:

 • Objectifs
 • Idées reçues
 • Principes légaux
 • Législation belge vs. Réglementations internationales
 • Responsabilités
 • Principes de physique
 • Caractéristiques du véhicule
 • Répartition de charge d'essieu
 • Méthodes d'arrimage du chargement
 • Exemples de mauvaises pratiques
 • Transport en vrac
 • Astuces pratiques
 • Exercices pratiques avec plusieurs types de véhicules sur maquettes

Erkenning opleidingscentrum MOW Vlaanderen OCF-112

Inschrijvingsrecht 2023 : basisprijs 190,00 euro + BTW per deelnemer.

Inhoud van de module :

 • Objectifs
 • Idées reçues
 • Principes légaux
 • Responsabilités
 • Principes de physique
 • Caractéristiques du véhicule
 • Méthodes d'arrimage du chargement
 • Exemples de mauvaises pratiques
 • Astuces pratiques
 • Exercices pratiques avec plusieurs types de véhicules

Erkenning opleidingscentrum MOW Vlaanderen OCF-112

Droit de souscription 2023 : 160,00 euro (8,00 euro catering inclus) + TVA, par participant

Contenu du module:

 • Rappel du code de la route
  • Différence entre masse en charge et masse maximale autorisée
  • Vitesse
  • Arrêt et stationnement
  • Dépassement
  • Priorité/comportement aux carrefours
  • Place sur la voie publique
  • Aperçu des règles de sécurité dans les tunnels
  • Autres modifications récentes
 • Remplir un constat d'accident
  • Actions
  • Préparation
  • Rubriques
  • Déclaration de l'accident
  • Conseils pratiques
  • Exemples typiques
  • Exemples de mauvaises pratiques
  • Exercices pratiques

Agrément par les services MOW Vlaanderen : MPM-017.

Droit de souscription 2023 : 385,00 euro + TVA,  par participant. 

Maximum 20 participants

Contenu du module:

 • Conduite défensive, partie theorie en groupe (03h30)
  • Eviter des accidents
  • Statistiques des accidents de route poids lourds
  • Causes d’accidents des camions
  • Usage du véhicule
  • Comportement du chauffeur
  • Respect du code de la route
  • Comment éviter des accidents?
  • Réduire l’impact d’accident
  • Conséquences des accidents: financières, matérielles, corporelles
  • Rester conscient des dangers
  • Exemples de pratique
 • Conduite défensive, partie pratique individuelle (03h30)
  • Application des techniques de la theorie
  • Conduire avec un camion chargé sur la voie publique en circonstances pratiques
  • Première session de route (01h30)
  • Discussion des points d’attention
  • Deuxième session de route (01h30)
  • Analyse par l’instructeur
  • Evaluation et points d’attention

 

Agrément par les services MOW Vlaanderen : MPM-015.

Maximum 20 participants

Droit de souscription 2023 : 160,00 euro + TVA,  par participant. 

Contenu du module :

 • La qualité de vos prestations est essentielle pour l’entreprise
 • COMMENT le chauffeur contribue-t-il à la qualité de l’entreprise ?
 • Votre comportement en tant que contribution à l’image de l’entreprise
 • Quelles sont vos tâches en tant que chauffeur de camion ?
 • Quels sont vos contacts, internes et externes ?
  • Comment construire une meilleure relation avec vos contacts / clients ?
  • La communication fait partie de votre comportement
  • Comment gérer des plaintes et conflits ?
 • Entretien de votre véhicule : il lest l’enseigne de votre entreprise
 • Organisation de travail
 • Suites commerciales et financières de différends

Inschrijving voor opleidingen GLC

Contacteer GLC

Maatschappelijke zetel GLOBAL LOGISTIC CONSULTANCY BVBA

Vrijgeweidestraat 133

8020 Ruddervoorde

Tel: 0476/41.93.84

e-mail: info@glc-ltc.be

Ondernemersnr/BTW: 0843.678.878

Algemene verkoopsvoorwaarden

Privacy

Erkenning opleidingscentrum MOW Vlaanderen OCF-112

Bankrelatie Bank J.v.Breda

IBAN BE23 6451 0295 1791

Kalender opleidingen code 95 en A.D.R.

juli   2024
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31